LĨNH VỰC

Hôn nhân & Gia đình

Nhân Sự Chính

Một trong các lĩnh vực chuyên môn của Blue Pisces là pháp luật về hôn nhân gia đình, bao gồm các vấn đề về quyền nuôi con/cấp dưỡng, tài sản, tranh chấp trong các vụ việc ly hôn, nuôi con nuôi, hôn nhân có yếu tố nước ngoài và định cư.

Ông Nguyễn Đặng Minh
Chủ tịch – Luật sư điều hành