LĨNH VỰC

Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp

Nhân Sự Chính

Đội ngũ M&A của chúng tôi tham gia tư vấn và thực hiện các giao dịch đầy thách thức và mang đến kết quả tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp bao gồm các thỏa thuận mang tính địa phương hoặc khu vực, liên doanh, tổ chức lại doanh nghiệp, M&A bằng vốn vay, tái cấu trúc vốn.

Ông Nguyễn Đặng Minh
Chủ tịch – Luật sư điều hành